Privacy

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet.
In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastlegt in cliëntendossiers.

In onderstaand document kunt u daar meer over lezen.

Algemene voorwaarden